Pers

Erfgoed in buurten van scholen 

BEERNEM - Volgens recent onderzoek vinden Vlamingen de aandacht voor en het behoud van erfgoed belangrijk. Aan de andere kant geven leerkrachten en directies van basisscholen aan dat ze het erfgoed uit de eigen schoolomgeving te weinig als onderwijsmiddel gebruiken. De schoolbuurt blijft voor het onderwijzend personeel veelal een grote onbekende. Vandaar dat leden van de Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO) op zoek gaan naar het verhaal van de schoolomgeving.
           Voor deze infovergadering was er ruime belangstelling bij de lokale deelnemers. (Foto Regi)Hoe komt het dat erfgoed toch de jongste tijd heel wat belangstelling geniet, maar er in scholen zo weinig mee gebeurt, vraagt Jan Van den Bossche      van de Erfgoededucatie zich af. “Het lesmateriaal dat gebruikt wordt, is niet op de schoolomgeving toegespitst. Vroeger woonde de leraar in de  omgeving, maar thans wonen de meesten ver van de school af. Als de school het toch over erfgoed wil hebben, dan wordt al vlug gekozen voor cultuursteden zoals Antwerpen, Gent, Brugge. Toch vind je erfgoed overal, je moet het alleen willen of kunnen zien. Erfgoed is zowel onroerend, zoals in landschappen, gebouwen, archeologie, roerend zoals musea en voorwerpen als immaterieel zoals met tradities, verhalen, liederen, gerechten enz… Erfgoed gaat nog verder, want is natuur ook geen erfgoed dat we aan de volgende generaties willen doorgeven”, vraagt Jan Van den Bosche zich af.Buurten


Volgens Jan Van den Bossche wil men met ‘Buurten met erfgoed’ de schoolbuurt opnieuw de plaats geven die ze verdient. “Het project zoekt naar een zinvolle samenwerking met andere educaties die de school aanpakt en komt tegemoet aan de eindtermen, die aan de leergebieden gebonden of overschrijdend zijn”, vervolgt Jan Van den Bossche. “Na een beperkte begeleiding van een tiental basisscholen in voorgaande jaren en een doorgedreven begeleiding van de basisscholen van drie pilootgemeenten (Nevele, Geraardsbergen en Sint-Pieters-Leeuw), gaan we onze eerdere ervaringen toetsen in een nieuw project voor de basisscholen van de gemeente Beernem. Acht basisscholen in Beernem hebben ingestemd om aan dit project mee te werken. De startdag is bepaald op 10 november 2015. Daarna volgen nog drie opvolgsessies met de scholen om de nieuwe projecten op te volgen. De startdag beslaat een volledige dag, waarbij we de kinderen aankaarten wat erfgoed inhoudt en allerlei oefeningen laten uitvoeren. In de namiddag gaan we een driedimensionele kaart van Beernem maken en er de scholen gaan positioneren. Leerkrachten ontdekken wat ze kunnen doen in samenwerking met heemkundige kringen, verenigingen en regionale erfgoedpartners, zoals Raakvlak, Regionaal Landschap Houtland, Provinciaal Museum Bulskampveld, MOS-West-Vlaanderen enz…”. (Regi) (Artikel Brugsch Handelsblad okt 2015)

Op zoek naar het verhaal van de schoolomgeving

BEERNEM – Op dinsdag 10 november ging het project Buurten met erfgoed door in O.C. De Kleine Beer. Beernem is door een team erfgoedbegeleiders uitgekozen als proefproject om aan procesbegeleiding te doen bij erfgoedonderzoek in de omgeving van scholen. Samen met leerkrachten uit alle Groot-Beernemse scholen en leden van de heemkundige kring Bos & Beverveld werd gebrainstormd over het erfgoedverhaal rond de scholen.
Jan Van den Bossche van het Agentschap Onroerend Erfgoed begeleidde deze dag, waarbij men enkele praktische oefeningen aan de deelnemers aanreikte om uit te vissen wat de betekenis is van erfgoed. “Deze dag kan beschouwd worden als ‘Erfgoed voor Dummies’’, stelt Jan Van den Bossche. “We hebben een ganse reeks oefeningen uitgedokterd, die men als leerkracht of erfgoedwerker kan gebruiken, wanneer je het ruime begrip erfgoed op een speelse manier wilt aankaarten bij kinderen. Zo kan men starten door de leerlingen iets waardevols van thuis mee te brengen. Daaruit volgt dan een klasgesprek om het woord erfgoed beter te definiëren. Bij het bekijken van de voorwerpen dat de leerlingen hebben meegebracht detecteren we al dadelijk mijn eigen erfgoed en het cultureel erfgoed. Erfgoed kan eigenlijk van alles zijn, waarna we het erfgoed onderzoeken door de deelnemers in een kring te plaatsen en de voorwerpen te laten doorgeven. Voorwerpen zijn vol betekenis en dat waarnemen levert al een heleboel informatie op”.
Een volgende stap is erfgoed bewaren. “Sommige zaken zijn op het eerste zicht niet waardevol, maar soms kan de waarde bepaald worden door het verhaal dat achter het voorwerp schuilgaat”, legt Mooss procesbegeleider Chris Ferket uit. “Mondelinge overlevering kan soms leiden tot het degenereren van het verhaal, zodat men verplicht wordt het erfgoed te registreren en bewaren van het erfgoed. Dit kan gaan van foto-albums tot nieuwjaarsbrieven, een koffer met oude boeken of klederen enz… Ook willen we aandacht schenken aan het erfgoed verzamelen, die vanuit een bepaalde invalshoek een collectie vormen. Tenslotte kunnen we het erfgoed tentoonstellen en het tonen aan het publiek aan de hand van een tentoonstelling, een boek of website. Hieraan koppelen we een bewaarboekje waarin de kinderen met foto’s of tekeningen van hun eigen meegebracht voorwerp een aantal gegevens noteren. Hierin laten we hen noteren wat de naam van het voorwerp is, een beschrijving, hoe men aan het voorwerp gekomen is, wat de dierbaarste herinnering daaraan gekoppeld is, hoe men het gaat bewaren voor later en wat er mee moet gebeuren als men er niet meer is”.  Een nieuwe dag rond erfgoed wordt voorzien in het voorjaar 2016.(Regi) (Artikel Brugsch Handelsblad november 2016)


Erfgoedproject van basisschool De Zonnebloem

De kinderen van De Zonnebloem trokken naar het Patershof in de Kasteeldreef, waar ze leerden krulbollen met de bewoners van de residentie en zorgcentrum.


Enkele kinderen mochten ook toekijken of proberen koffie te zetten op grootmoederswije. Een oude koffiekan werd uitgehaald, waarin nog een zak bengelde om de koffiebonen op te vangen. Ook moest men eerst de koffiebonen malen. Daarna werd er wat chicorei bijgedaan.

Creativiteit kent geen grenzen. Zeker niet bij baisschool De Zonnebloem waar de vierde en derde klassen het project Erfgoed in schoolbuurten hebben uitgevoerd in de praktijk.

 

De respectievelijke juffen hadden gevraagd aan de kinderen om oude kledij aan te trekken en men waande zich terug in de jaren twintig van vorige eeuw. In de oude cinémazaal De Rio, nu jeugdhuis The Nooddle, werd er een dia-projectie gehouden over de Berenfeesten en een film De Witte vertoond.

 

Carlos Croene en vrouwlief Nicole staken zich ook in traditionele klederen en werden aanzien als de bioscoopuitbaters.

 

Open Monumentendag 2017 in het teken van de Tordino

Ook Beernem neemt deel aan Open Monumentendag 2017. Dit jaar komt het industrieel en maritiem erfgoed aan bod en zo meert het museumschip Tordino aan naast de Keersluis in de omgeving van Den Overzet.


Op Open Monumenten dag (OMD) kan men uitzonderlijk het uniek museumschip Tordino bezoeken. “Het is een voormalig vrachtschip met houten laadvloer en werd in 1922 gebouwd”, meldt schepen Gijs Degrande (N-VA). “Maquettes, handgereedschap, gebruiksvoorwerpen en oude documenten over de binnenvaart vindt men er terug. Er is zelfs een echte stuurhut voorzien van de uitrusting om te varen. Het museumschip is een privé initiatief van Frederic Logghe, die gepassioneerd is door oude schepen en hun geschiedenis. Met dit huzarenstukje wil hij een stuk van de binnenvaartgeschiedenis in beeld brengen en het verder ontsluiten voor iedereen. Vanaf september 2018 zou dit schip met zijn collectie permanent te bezoeken zijn”.


Verzameling


Frederiec Logghe, al van kindsbeen geboeid door schepen, stelt dat alles bijna klaar is voor de tentoonstelling tijdens Open Monumentendag 2017. “Zo hebben we alles gelabeld, foto’s ingekaderd, documenten uitgezocht, maquettes gepositioneerd, de stuurhut afgewerkt, verlichting geplaatst enz…. We zijn er klaar voor. We zaten niet stil en de collectie werd verder uitgebreid met een ruime verzameling zwart-wit foto’s daterende uit het Interbellum, enkele maquettes van tjalken en verschillende stukken handgereedschap. Ook de boekencollectie voor de leeszaal werd aangevuld met veertig boeken”.


Kanaal


Het Kanaal speelt in de Beernemse geschiedenis een belangrijke rol, zowel vroeger als nu. In de veertiende eeuw was het een bloedig strijdtoneel tussen de Gentenaren en de Bruggelingen. Het Kanaal werd ook menige keren aangepast aan de noden van de tijd. “Vandaag gaat het er een stuk vrediger aan toe”, aldus schepen Barbara Vandenbrande (N-VA). “Het is één van onze toeristische pareltjes in de gemeente. Je kan er heerlijk langs wandelen, fietsen en genieten van onze horeca. Het is ook een bijzondere snelle verbindingsweg met de fiets om Brugge te bereiken, terwijl je doorheen een prachtige natuur fietst”. De heemkring Bos  & Beverveld is van de partij met een uitgebreide expo over de geschiedenis van het Kanaal Gent-Brugge. De heemkundigen hebben een project uitgewerkt van bij de oorsprong tot nu met vele oude foto’s over het leven langs en op het kanaal in Beernem en Sint-Joris. De expo kreeg een plaatsje in het binnenschip. “We willen dan ook Frederic Logghe en de heemkring bedanken voor hun bijdrage bij deze Open Monumentendag”, aldus Vandenbrande, die er nog bijvoegt dat de Tordino aan de kade van de verkeerssluis ligt en men de expo kan bezoeken van 10 tot 18 uur.