NIEUWS

 

Bos en Beverveld bestaat 50 jaar

Bos en Beverveld, de Beernemse heemkundige kring, bestaat dit jaar een halve eeuw. 50 jaar lang aan plaatselijke geschiedenis doen, archieven inkijken, foto’s benoemen, de tijd van lang en heel lang geleden benaderend beschrijven. Naar aanleiding van dit gouden jubileum houdt het bestuur van de vereniging er aan om iedereen op een viering uit te nodigen.

 

Bos en Beverveld heeft daartoe een unieke tentoonstelling samengesteld die de historiek van plaatselijke verenigingen laat zien. Nog nooit gepubliceerde foto’s, documenten en materiaal geven een meerduidig beeld van de sfeer en de activiteiten in de socioculturele sector van de samenleving. Van zo’n 50 verenigingen vond Bos en Beverveld materiaal terug in haar eigen archieven.

 

Ook in persoonlijke en in verenigingsarchieven zelf dook tijdens de voorbereiding van de tentoonstelling materiaal op. Honderden mensen van bij ons staan op de foto’s die tijdens de expositie te bekijken zijn. Enkele stammen uit de jaren 1930, andere zijn (veel) recenter. Maar telkens zijn de foto’s en het materiaal het resultaat van activiteiten op cultureel vlak, van de evolutie op tal van maatschappelijke terreinen en van de toewijding van mensen aan hun club of vereniging. Een show is het van vrijwillig engagement, van actieve deelname aan de samenleving en van vaak feestelijk genieten.

 

Bovenop het showelement wil de Heemkring Bos en Beverveld met de tentoonstelling ook een pleidooi houden voor aandacht van verenigingen voor hun archief. De expo laat zien hoe waardevol dit bewaren van historisch materiaal is, hoeveel respect de archieven uitlokken voor de mensen die zich bij een vereniging aansloten, hoeveel plezier de huidige mens beleeft aan dit verenigingsverleden. De heemkring reikt op de tentoonstelling ook methodes aan om binnen de verenigingen met archief om te gaan. Dit alles is een krachtig motief om een bezoek te brengen aan ons plaatselijk verleden.

 

De Tentoonstelling gaat door in de exporuimte van het Schepenhuys, Markt Oedelem en is

OPEN: elke werkdag: 10 - 12 uur; elk weekend: 10-12 en 13.30-16.30; tijdens de kerstmarkt (10 dec): tot 22 uur.

 

E

EEEEEEEEE

 

 

Dossier Trage Wegen (artikel te verschijnen in BH) 23 feb 2016

 

 

 

In de parochiezaal van Oostveld werd het dossier Trage Wegen Oostveld besproken naar aanleiding van de verwerking Enquêtes, een vijfde stap in het zes stappenplan. Schepen Jos Sypré gaf, samen met Tom Vermeersch van de provincie en Inge Cleemput uitleg over de resultaten van het onderzoek.

 

Met de uitwerking van de enquêtes beoogt men tot een visie te komen in het dossier Trage Wegen Oostveld. “Onze visie moet drie categorieën aangeven”, aldus Jos Sypré. “We onderscheiden drie fases beginnend met het primair netwerk trage wegen, die van fundamenteel belang zijn voor het traag verkeer in een bepaald gebied, op korte termijn kunnen opgewaardeerd worden, kan ook nieuw te creëren trage wegen bevatten en waarbij we investeringsmiddelen concentreren op het primair netwerk. Het secundair netwerk trage wegen omvat wegen die moeten gevrijwaard worden voor de toekomst, maar die niet prioritair zijn voor investeringen. Tenslotte hebben we de restcategorie of af te schaffen wegen waarbij we na positieve beoordeling in de Deputatie, de formele procedure tot afschaffing opstarten”, legt de schepen uit.

 

Afschaffingsprocedure

 

Volgens de schepen komt het er op aan de verbindingen te detecteren, welke men kan optimaliseren, welke er kunnen gecreëerd worden en welke er kunnen afschaft worden. “Onze zes stappenplan zal resulteren in een eindplan, een visieplan Trage Wegen Oostveld, dat enerzijds door de Gemeenteraad dient goedgekeurd om dan te laten goedkeuren door de Bestendige Deputatie van de Provincie. De inventarisatie is gebeurd door diverse verenigingen, waarvoor onze dank”, aldus Jos Sypré, die Tom Vermeersch de procedure tot afschaffing laat uitleggen. “Als het een officiële buurtweg is, dan wordt eerst een vraag gesteld vanuit de aangelanden of vanuit het gemeentebestuur, die een openbaar onderzoek organiseert. Hierop kunnen omwonenden hun mening of akkoord verlenen. Daarna keurt de

gemeenteraad het openbaar onderzoek goed en stelt ze voor aan de deputatie om die trage weg definitief af te schaffen”, legt Tom Vermeersch uit.

 

Resultaten

 

De verenigingen hebben zo’n 36 wegen beoordeeld in de omgeving van Oostveld en Zeldonk. Uit de beoordelingen komt naar voor dat het gros van de trage wegen mag behouden blijven en deze opnieuw moeten open gesteld worden. Het komt er nu op aan om te gaan spreken met eigenaren, landbouwers en omwonenden om te proberen hen ervan te overtuigen de meeste van die wegen open te stellen voor het publiek. Het zou voor veel schoolgaande kinderen meer veiligheid met zich meebrengen. Wel werd er vanuit landbouwmiddens ingebracht dat men vreest voor het achter laten van zwerfvuil. Volgens sommige leden van verenigingen is het publiek dat gebruik maakt van trage wegen milieubewust en kan men vragen aan de gemeente om op regelmatige basis een controle uit te voeren.Na verwerking van de enquêtes drie assen van trage wegen naar voor kunnen geschoven worden:Het terug openen van de verbinding tussen wijk Steenoven, de Ruweschuurstraat en de Tinhoutstraat. Het verbeteren van de verbinding tussen de Nieuwstraat en de Nonnedreef. De cluster van het Koningsbos die de Tinhoutstraat met de Bruinbergstraat, de Nieuwenhovestraat en de Knesselarestraat kan verbinden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 ste Jaarboek rolt van de persen

 

Dit zijn hieronder trouwens de artikelen van ons 50ste. Veel variatie en dus heel veel leesgenot.

 

 

F Ten geleide. - Carlos Croene

 

F Ontroerende erfgoedwerking – een overzicht van onze werking 2017-2018. - Carlos Croene

 

F Vier jaar onder de Duitse laars – deel V. Het laatste hongerjaar. - Edelhart Matthys

 

F Tumult in Beernem, 1795. - Ronny Debbaut

 

F Cafécultuur in Oostveld. - Cecile De Rycke

 

F Selectie uit historische kranten, 1851. - Walderik Baute

 

F Gravin d’Hespel. - Reginald Braet

 

F In 1896 plande Oedelem een hospitaal dat er nooit kwam. - Edelhart Matthys

 

F Baljuw Claeys en Elisabeth Gunst, een Oedelemse schandaalkroniek anno 1733. - Ronny Debbaut

 

F Goei leven in Vlaanderen - een Nederlandse reporter in Beernem, 1957. - Daniël Van Hulle

 

F Vijftig jaar Heemkring Bos en Beverveld. - De tweede 25 jaar. - Etienne Van Wonterghem

 

F De moord op Free Hudders, 1900. - Edelhart Matthys

 

F Gedicht. - Edelhart Matthys