JAARBOEKEN

JAARGANG

TITEL

AUTEUR

BL

1966

Het landelijk museum van 'Bos en Beverveld'

Van Hove Herman

11

 

De bewoning van Sijsele in 1668Verstraete Daniël 15

Verstraete Daniël

15

 

De militielotingen in het eerste kanton (Brugge)

Matthys Edelhart

21

 

Schets en geschiedenis van de toneelgilde "Kunst Adelt"

Van Severen Antoon

25

 

De voorhistorische vondsten in de streek

Streuve Richard

43

 

Kort overzicht van het leenroerig Oedelem

Verhoustraete Arthur

45

 

Het tiende-penningkohier van Oedelem 1559

Ryserhove Alfons

53

 

De familie Govaert te Oedelem

Raes Jozef

71

 

Karel-Martinus Pavot, pastoor te Sijsele 1760-1799

Denorme C.

77

 

De grote restauratie van de Oedelemse kerk in 1836

De Graeve Michel

87

 

De armenzorg te Oedelem in de 16de eeuw

Philips Greta

99

 

De geschiedenis van het onderwijs te Oedelem

Fonteyne Germain

105

 

De baluw en de griffiers Roelandts van Oedelem

Verhoustraete Arthur

119

 

De geestelijkheid van Beernem

Ryserhove Alfons

121

 

Vijftig Beernemse plaatsnamen

Ryserhove Alfons

137

 

Geschiedenis van het Beverhoutsveld

Lombaert Jozef

149

 

 

 

 

1967

Landschapsontwikkeling te Sijsele

Wintein W.

0

 

Griffier Roelandts en het Beverhoutsveld

Zutterman Henri

43

 

Camiel-Hector Marichal

Van Severen A

51

 

Spermalie - Sprokkelingen

Denorme C

55

 

100 jaar geleden : Feestelijke ontvangst van Arrondissementscommissaris te Oedelem

Matthys Edelhart

63

 

Tweehonderd Beernemse straatnamen 2de reeks

Ryserhove Alfons

65

 

Een klein landbouwbedrijf te Oedelem-Oostveld in de 18de eeuw

De Smet Jos

89

 

Enkele aantekeningen nopens bekende Pastoors van Oedelem in de 17de en 18de eeuw

Raes J

95

 

De heren van Praat te Oedelem

Verhoufstraete A

101

 

De kerk van Oedelem in de 17de eeuw

Verstraete D

115

 

De Armendis te Beernem

Ryserhove Alfons

125

 

Verslagen en mededelingen

Vanhove H

143

1968

Het oude Praatse in 1630

Verstraete D

9

 

De steenweg van Brugge op Oedelem

De Smet Jos

15

 

Het meisjesgesticht te Beernem 1853-1926

Van Severen A

23

 

Verklaring der plaatsnamen van Oedelem-Sijsele een eeuw geleden

Van Hulle J

35

 

Het wel en wee van Oedelems muziekharmonie

Matthys Edelhart

37

 

Het zilveren schaaltje of blaadje van abdis Eugenia Acket

Denorme C

45

 

De familie De Langhe van Oedelem-Oostveld

Zutterman Henri

49

 

Ivo Strobbe, een Beernems jeugdschrijver 1857-1923

Vlamynck J

59

 

De familie Van den Bon

Denorme C

65

 

Zilverdiefstal in de kerk van Beernem

Matthys Edelhart

75

 

Honderdzestig Beernemse plaatsnamen - derde reeks

Ryserhove Alfons

77

 

De sprookjescyclus van Richard Duytschaever

Stalpaert Hervé - Daras Hervé

103

 

Wat is eigenlijk heemkunde?

Daras Hervé

131

 

Brugse poorters uit ons gewest

Ryserhove Alfons

137

 

Vondst van een aarden strijkijzer

Streuve Richard

157

 

Veslagen en mededelingen

Vanhove H

159

1969

Sociale onlusten te Beernem gedurende de 19de eeuw

Van Severen A

9

 

Boedersveld en Boertselaere

Verstraete Daniël

19

 

De bevolking van de Heerlijkheid ten Berghe te Sint-Joris-ten-Distel

De Smet Jos

21

 

Nog de etymologie of woordafleiding van de plaatsnamen Oedelem door J. Claerhout

Fonteyne G

23

 

De familie Van den Bon

Denorme C

27

 

Een bewogen huwelijkshistorie op het platteland op het einde van de 18de eeuw

Raes J

41

 

Een Romeinse waterput gevonden te Oedelem

Goeminne Herman

47

 

Enkele oude hofsteden te Oedelem in 1740

Raes j

55

 

In ons Heemmuseum

Streuve R

59

 

Uit het dagboek van een dorpsveldwachter

Daras Hervé

63

 

Honderddertig Beernemse plaatsnamen

Rysserhove Alfons

91

 

De Oedelemse Dame van Beveren en de Schamele Weze te Vlissegem

Matthys Edelhart

113

 

De dorpsmolen te Sijsele

 

116

 

Jaarwerking

 

117

1971

De markt te Oedelem meer dan honderd jaar oud

Zutterman Henri

7

 

De familie Van den Bon (3de deel)

Denorme C

31

 

Het wel en wee van de Oedelemse Muziekharmonie

Matthys Edelhart

45

 

Beernem en Oedelem hielpen oorlogsslachtoffers in 1870

Matthys Edelhart

51

 

De Gemeenteschool te Beernem

Vlamynck J

53

 

De heren van Praat te Oedelem

Raes Joseph

69

 

Pieter Maenhout, schaapboer en burgemeester te Oedelem 1668-1738

Roose Firmin

75

 

De manslag op ja marisael (Oedelem 1697)

Roose Firmin

103

 

Beernem mist een primeur

Vlamynck

111

 

Aanleg van de Hoornstraat te Beernem in 1876

Devos Albin

113

 

Op en rond het 'Eeckhof' te Beernem

Strobbe Hilaire

119

 

Franciscus Werrebrouck en de heide van het Bulskampveld

Van Severen Antoon

125

 

Een proeve van Sociologisch onderzoek in de sprookjescyclus van Richard Duytscha

Daras Hervé

139

 

Het hof van den Wijngaarde en omgeving te Oedelem

Verstraete Daniel

161

 

De tienden te Ursel

Moelaert R E

167

 

Beverhoutsroute : 60 km

 

173

 

Het Beertje van Beernem

Vlamynck J

179

 

De Dief en de veldwachter te Oedelem

Matthys Edelhart

182

 

Ontstaan en inhoud van het Brugs brouwerijmuseum

Maes André

183

1972

Bulskampveld en Lippensgoed

Ryserhove Alfons

7

 

De kindersterfte in enkele plattelandsdorpen rond Brugge

Spanhove L

11

 

Wat de kerkvenster te Oedelem ons leren

Raes J

19

 

Een toneelschool te Beernem

Van Severen A

23

 

De familie Van den Bon (4de deel)

Denorme C

29

 

Kantwerkscholen te Beernem

Vlamynck J

37

 

Waterverontreiniging te Beernem in 1889

Vlamynck J

40

 

Het wel en wee van Oedelem muziekharmonie III

Matthys Edelhart

41

 

Vierhonderd plaatsnamen te Beernem

Ryserhove Alfons

45

 

De bewoning rond de marktplaats te Oedelem

Zutterman Henri

105

 

Camiel Hudders, de eerste honderdjarige te Beernem

Claeys A

113

 

Oedelemse dorpsfiguur : Kamiel Cloet eenzaat en kloefkapper

Matthys Edelhart

119

 

Heemkundige wandelingen te Oedelem

Zutterman Henri

127

 

Een klein maar leidinggevend volk

Daras Hervé

153

 

Jaarwerking

Verdonck R

156

1973

De Hof ten Hille op Sijsele

Verstraete D

7

 

De Heerlijkheid Wulfsberghe

Raes J

16

 

Beroepen uit het verleden, de 'eurdemaker'

Slos Etienne

19

 

Het eeuwfeest van de Zusters van Maria te Sint-Joris

Vlamynck J

24

 

Heemkundige wandelingen te Oedelem (2)

Zutterman Henri

28

 

De familie Van den Bon (5)

Denorme C

54

 

Een heemkundige wandeling door de oostkant van Beernem

Strobbe Hilaire

73

 

Upschote te Oedelem

Raes J

79

 

De broederschap van de H. Hubertus te Beernem

Vlamynck J

81

 

Een bergtocht te Oedelem

Zutterman Henri

89

 

Weerspreuken uit het Beernemse

Strobbe Hilaire

94

 

Wat de kerkvensters van Oedelem ons leren. Het goed Ten Torre te Oedelem

Raes J

97

 

Jacques Joseph Haus en het kasteel Meerberg te Beernem

Van Severen A

101

 

De jongens bij de jongens of...Onderwijsperikelen van vroeger

Zutterman Henri

111

 

De Beverhoutsroute

Vlamynck J

117

 

Enorme bijval voor de eerste Beverhoutsfeesten te Oedelem

Zutterman Henri

127

 

Kroniek : Oedelem in oude prentkaarten

Zutterman Henri

134

 

Kroniek : De familie Omillie kwam bijeen te Beernem

Vlamynck J

137

 

Kroniek : De familie George blies verzameling te Beernem

Vlamynck J

138

 

Kroniek : Beernem in oude prentkaarten

Vlamynck J

139

 

Kroniek : Zo was Beernem

Vlamynck J

140

 

Kroniek : Berenfeesten te Beernem

Vlamynck J

140

 

Kroniek : Museum voor volkskunde te Brugge

Vlamynck J

141

 

Jaarwerking

Verdonck R

144

1974-1975

In memoriam Z.E.H. Jozef-Antoine Raes

Ryserhove Alfons

7

 

De wagenmaker

Slos Etienne

8

 

Heemkundige wandelingen te Oedlem (3)

Zutterman Henri

15

 

Godsdienstige genootschappen te Beernem in de 18de en 19de eeuw

Vlamynck J

47

 

Bezittingen van de Potterie te Oedelem

Verstraete D

57

 

Lattenklieverij te Beernem

Landuyt Jacky

63

 

Driehonderd Beernems plaatsnamen (6de reeks)

Ryserhove Alfons

68

 

Herinneringen van 23 juni 1974. Eerste Beverhoutsfeesten

Zutterman Henri

115

 

In de Dorpsstraat te Beernem sluit een 145 jaar oude winkel

Roets Clara

135

 

Uit de Eerste Wereldoorlog. Gevaarlijk klokkengelui te Beernem

Vlamynck J

137

 

Kroniek : De Dobbel-Beker, familiekrant van de Dobbelares

Zutterman Henri

138

 

Kroniek : De familie Bleyaert vierde feest te Sijsele

Vlamynck J

139

 

Kroniek : Historische namen voor Oedelemse Hoeven

Vlamynck J

139

 

Kroniek : De Strobbestam kwam bijeeen te Beernem

Vlamynck J

140

 

Kroniek : Sijsele in oude prenkaarten

Vlamynck J

141

 

Kroniek : Wandelen in Bulskampveld

Vlamynck J

142

 

Kroniek : Een bestendig landbouwmuseum te Sijsele

Vlamynck J

143

 

Jaarwerking 1974-1975

Verdonck R

143

1976

Het Goed van de Biest te Oedelem

Verstraete Daniel

7

 

Heemschut-aktie voor het kleine monument Veldkapellen te Beernem

Vlamynck J

11

 

Heemkundige wandelingen te Oedelem

Zutterman Henri

17

 

Het edelsmeedwerk uit de kerk van Sijsele

Denorme C

51

 

Een wandeling door de Dorps- en Bloemendalestraat te Beernem

Roets Clara

54

 

De Klompenmaker

Slos Etienne

71

 

Hoe geen poot een poot werd...En het slagersbedrijf

Daras Hervé

75

 

Nog Beernemse plaatsnamen

Ryserhove Alfons

78

 

Statistiek en sprookjes of nog eens Richard Duytschaever

Martin W

106

 

Kuipen maken te Beernem

Landuyt Jacky

122

 

De familie Van den Bon

Denorme C

127

 

Beernemnaars in Argentinië

Vlamynck J

132

 

De Louisabrug te Beernem

Slos Etienne

138

 

Kroniek : Derde Berenfeesten

 

140

 

De Zanberghoeve te Oedelem

 

140

 

Kroniek : Bedreigde knotwilgen

 

141

 

Kroniek : B.J.N. (Belgische Jeugdbond voor Natuurstudie) te Beernem

 

141

 

Kroniek : Oud Knesselare

 

142

 

Jaarwerking

Verdonck R

143

1977

Heemschut-actie voor het kleine monument

Vlamynck J

7

 

Zeldoncktocht

Zutterman Henri

17

 

Het monster van Beernem

Vandepitte Germain

24

 

De balpijp

Slos Etienne

42

 

Uit het archief van drukker Vandermoere (Oedelem-Dorp)

Daras Hervé

46

 

Schoolherinneringen

Roets Clara

59

 

Historische speurtocht doorheen de streek van Beernem (1973)

Ryserhove Alfons

77

 

De geboorte van een vondeling te Oedelem

Zutterman Henri

105

 

Een zonderling Beernems duivenverhaal

Landuyt Jacky

108

 

Boomkwekerijen te Beernem

Vlamynck J

110

 

De stoomcaroussel van Johannes Dobbelaere

Zutterman Henri

116

 

De openbare verlichting te Beernem

Slos Etienne

119

 

De Sint-Amandusparochie Beernem jubileert 1902-1977

Vlamynck J

121

 

De remedies van 'Bonne-Maman Raes'

Zutterman Henri

132

 

De algemene bevolkingsstatistiek uit 1846

Ryserhove Alfons

140

 

Het winkeltje van Mietje de Witte

Slos Etienne

145

 

Kroniek

Vlamynck J

147

 

Jaarwerking

Verdonck R

151

1978

Sint-Joris

Ryserhove Alfons

7

 

De strodekker

Slos Etienne

92

 

De Gevaerts te Beernem

Vlamynck J

98

 

Volkssagen, volksdevotie en volksgeneeskunde uit Oedelem

Daras Hervé

110

 

Over oude vooizekes en grappige aftelrijmen uit onze kinderjaren

Roets Clara

121

 

Een vader had negen zonen

Van Ryckegem

137

 

Beernems politiereglement anno 1828

Slos Etienne

139

 

Veldkapellen te Oedelem

Vanhove H

146

 

1878-1978 : een eeuw bibliotheekwerking te Beernem

Vlamynck J

153

 

De 'Loeders' te Beernem

Strobbe Hilaire

164

 

Kroniek : Oedelem herstelt veldkapellen

Vlamynck J

165

 

Kroniek : Kapelletjes te Beernem

Vlamynck J

165

 

Vijfde Berenfeesten te Beernem

Vlamynck J

165

 

Kroniek : Jaar van het Dorp

Vlamynck J

166

 

Kroniek : Hoevezoektocht

Vlamynck J

167

 

Kroniek : Sagenonderzoek

Vlamynck J

167

 

In memoriam Gaston Coeckelberghs

Vlamynck J

167

 

Kroniek : Hoevebenamingen

Vlamynck J

168

1979

Spermalie in de 16de eeuw

Verstraete Daniel

7

 

De zusters van OLV van 7 Weeën te Beernem

Vlamynck J

18

 

Alida Plasschaert en haar goed koekebrood

Daras Hervé

39

 

Kaart uit Petrus Koerius, habes hic novam...1607

 

41

 

De halfzotmolen te Beernem

Vlamynck J

502

 

De parochiekerk van Oostveld door zuster Gerarda

Goegebeur L. M.

58

 

Toen er nog vlas gezaaid werd te Beernem en omstreken

Strobbe Hilaire

73

 

Kaart uit F. De Wit, comtatus Flrandriae tabula 1670

 

77

 

Het beroepsleven te Beernem rond 1850

Slos Etienne

81

 

Goed ter Lare-ter-Walle-De Walschen

Strobbe Hilaiere

86

 

Gebeurtenissen te Sijsele in 1579

Denorme C

106

 

Hofbouwkunde en bijenteelt te Beernem

Landuyt Jacky

110

 

Veranderingen en vroegere geplogenheden in en rond het kerkgebeuren

Roets Clara

112

 

Kaart uit J. de Ferraris (1770-1777)

 

113

 

Uit oude oorkonden over tienden te Ursel

Moelaert R-E

129

 

Klokgelui te Beernem

Slos Etienne

134

 

Sprokkelingen uit Sint-Joris

Wilfried Lauwers

138

 

Historiek van Depot Sijsele

De Lombaert Jozef

140

 

Kroniek : De familie Slos vierde feest

Vlamynck J

144

 

Kroniek : Infobeurs te Oedelem

Vlamynck J

144

 

Kroniek De sprookjes van RIchard Duytschaever

Vlamynck J

144

 

Kroniek : Kijkuit

Vlamynck J

145

 

Kroniek : Geschiedenis van Beernem

Vlamynck J

145

 

Kroniek : In memoriam Hilaire Strobbe

Vlamynck J

145

 

Jaarwerking

Verdonck R

146

1980

Herbergen te Beernem

Vlamynck J

7

 

Kerkdiefstal te Beernem in 1728

Ryserhove Alfons

24

 

De akkers van Oedelem

Verstraete Daniel

34

 

Nog enige Beernemse plaatsnamen (achtste reeks)

Ryserhove Alfons

42

 

Namen van de dreven, bossen en landerijen van het Lippensgoed te Beernem 1978

 

57

 

De klok een draaiken terug

Roets Clara

73

 

Handschriftelijke kaart over het delven van de vaart (1615)

 

77

 

140 jaar muziekgeschiedenis te Oedelem 1939-1979

Zutterman Henri

87

 

Het kwartier Sergeant Baron Gilles de Pélichy te Sijsele

Lombaert Jozef

107

 

De Depré-molen aan de Dorpsstraat te Beernem

Vlamynck J

111

 

Kaart van Beernem, Wegennet in 1979 (F. Muylaert)

 

113

 

Oedelemse volksverhalen

Daras Hervé

121

 

De timmerman van weleer

Slos Etienne

133

 

De spoorlijn Aalter-Brugge-Oostende teoretisch bekeken in 1839

Zutterman Etienne

143

 

Kroniek : Zesde Berenfeesten te Beernem

Vlamynck J

150

 

Kroniek : De Van Haecke-stam kwam bijeen te Beernem

Vlamynck J

151

 

Kroniek : Inzegening van nieuwe veldkapel te Oedlem

Vlamynck J

151

 

Kroniek : Nieuwe straatnamen te Beernem

Vlamynck J

152

 

Kroniek : De slag om Moerbrugge

Vlamynck J

152

 

Kroniek : Over Camiel-Hector Marichal

Vlamynck J

153

 

Kroniek : Kultuurgids

Vlamynck J

153

1981

Het goed te Hommelbroek

Verstraete Daniel

7

 

Kaart : Het Beverhoutsveld te Oedelem

 

8

 

Laat Middeleeuwse tegelbakkerij te Oedlem

Vandermoere Nele

9

 

Het Landboek van Beernem

Ryserhove Alfons

30

 

Laanroerig overzicht van Beernem

Ryserhove Alfons

37

 

Het Beverhoutsveld - bijlagen

Ryserhove Alfons

71

 

Seizoensarbeiders van Oedelem in Frankrijk

Daras Hervé

73

 

Fragment van een kaart uit de 17de eeuw

 

89

 

De Molen aan de Molenweg te Beernem

Vlamynck

101

 

De dorpskom van Sint-Joris-ten-Distel volgens een militaire kaart uit 1928

 

104

 

Het dorpscentrum van Oedelem in 1803

Verstraete Daniel

108

 

Keramische nijverheid te Oedelem vele eeuwen oud

Zutterman Henri

110

 

De Beernemse dorpskern rond 1830 (2de deel)

Slos Etienne

118

 

De dorpskern van Beernem volgens een militaire kaart uit 1928

 

120

 

De Tiende van Beernem en Ter Walle

Ryserhove Alfons

123

 

De Beernemse dorpskern vanaf 1850

Slos Etienne

130

 

Linkerbovenhoek van de kaart van Oudburg (1643)

 

141

 

De Oedelemse Steenbakkerij

Slos Etienne

148

1982

De Slag op het Beverhoutsveld 3 mei 1382

Ryserhove Alfons

7

 

Kaart van het Beverhoutsveld, volgens kadastrale plans van PC Popp (1831)

 

24

 

Het Beverhoutsveld

Ryserhove Alfons

29

 

Kaart : Het dorp van St. Joris-ten-Distel door PC Popp in 1843

 

72

 

De dorpskern van Oedelem volgens militaire kaart uit 1928

 

88

 

De Katholiek Burgersgilde van Beernem

Vlamynck J

102

 

De capelaen van Oedelem

Verdonck Jan

128

 

De Audenaerdemolen te Beernem

Vlamynck J

134

 

De dorpskern van Oedelem (1931) volgens de kaart PC Popp

 

136

 

Het voetbal te Beernem

Landuyt Jacky

140

 

Kroniek : Zevende Berenfeesten te Beernem

Vlamynck J

147

 

Provinciaal landbouwmuseum te Beernem

Vlamynck J

147

 

Kroniek : De Mariakapel op het eiland te Sint-Joris

Vlamynck J

148

 

Kroniek : Orgelrecital in Sint-Joris

Vlamynck J

149

 

Kroniek : Ruildienst

Vlamynck J

149

 

Kroniek : Beernem, Oedelem en Sint-Joris van toen

Vlamynck J

149

 

Jaarwerking

Verdonck Rik

150

1983

De lijsttermolen van Beernem

Vlamynck J

7

 

Prehistorie te Oedelem

Vandermoere Nele

22

 

De Beernemse dorpskern rond 1830 (3de deel)

Slos Etienne

32

 

Oedelem van toen - Schepencollege 1968-1891

Zutterman Henri

41

 

Kastelen te Beernem

Muylaert Freddy

57

 

Neolitische bijl gevonden te Oedelem

Vandermoere Nele

68

 

Beernem-Staet ofte Denombrement van 1748

Vlamynck J

71

 

Slabbaert

Ryserhove Alfons

80

 

Beernem in het jaar 1910 - Een tijdsdocument

Crappé Robert

83

 

In de omgeving van de Zomerstraat

Verstraete Daniel

89

 

75 jaar militaire dienstplicht in België 1909-1984

De Lombaert Jozef

95

 

Uit oude bladen

Ryserhove Alfons

102

 

Kroniek : Medewerkers schrijven

Vlamynck J

125

 

Kroniek : Functies in de Heemkundige Kring Bos en Beverveld

Vlamynck J

125

 

Kroniek : Afscheid van Pastoor De Visschere

Vlamynck J

125

 

Kroniek : Heemschut

Vlamynck J

126

 

Kroniek : In het provinciaal domein Bulskampveld te Beernem

Vlamynck J

127

1984

Zangtraditie te Oedelem

Gelber L

9

 

De Walmolen te Beernem

Vlamynck J

63

 

Oude archeologische vondsten te Oedelem

Vandermoere Nele

71

 

De Beernemse dorpskern 1850 (vierde en laatste deel)

Slos Etienne

77

 

Het Maandagse

Verstraete Daniel

86

 

Historische verkenning door Knesselare

Ryserhove Alfons

90

 

Het klein Sint-Jansgoed te Oedelem

Crappé R

138

1985

Historische speurtocht door Sint-Joris

Lauwers Wilfried

9

 

De volskstelling van 1814 te Beernem

Vlamynck J

68

 

De dorpskern van Oedelem en zijn bewoners omstreeks 1920-1930

Crappé Robert

81

 

Constant Vansteenkiste in Beernem (1905-1908)

Merlevede Daniel

95

 

Heks uit Sint-Joris verbrand in 1468

Ryserhove Alfons

112

 

Hertsberghe

Vlamynkc J

114

 

Messagediensten tussen Tielt en Aalter en tussen Tielt en Bloemendale (Beernem)

Van Wontergheem Etienne

126

 

Jaarwerking

Vlamynck J

134

1986

Baldadige politie te Oedelem in de 17de en 18de eeuw

Verstraete Daniel

9

 

De kerk, klokken en oorlogsslachtoffers

Slos Etienne

17

 

De dorpskom te Oedelem en zijn bewoners omstreeks 1920-1930

Crappé Robert

23

 

Oedelem in de tijd van Napoleon - Deel I

Zutterman Henri

50

 

Onderpastoorslied uit 1873

Ryserhove Alfons

73

 

Studie van de rekeningen van de Kerkfabriek sint-Lambertus te Oedelem (1836-1982)

Tramaseur Guido

75

1987

De Geuzenberoerten ten oosten van Brugge

Ryserhove Alfons

9

 

De H. Hartfeesten te Sint-Joris in 1937

Lauwers Wilfried

35

 

De Govaerts : 300 jaar lang leidende figuren te Oedelem

Zutterman Henri

42

 

Kuierend door de Sint-Amanduskerk van Beernem

Vlamynck J

62

 

Verslag over de plundering der magazijnen in het plaatselijk comité van Beernem

Devriese R

70

 

Historiek van de KWB Sint-Joris

Lauwers Wilfried

73

 

Een politiereglement uit de vorige eeuw te Oedelem

Crappé Robert

76

 

Herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog

De Ketelaere Jérome

85

 

Frederick de Bleecker 'De laatste Suisse" van Sint-Joris

Lauwers Wilfried

88

 

Oedelem in de ban voor en na Napoleon

Zutterman Henri

91

 

Oedelem van toen : Op het Hoekske stonden ooit elf herbergen

Zutterman Henri

97

 

Karel Roets, een verdienstelijk Beernemnaar

Roets Eugeen

114

 

Een vooroorlogse Oedelemse zaterdagachternoen

Matthys Edelhart

124

 

We schreven 1815

Vlamynck J

129

 

Jaarwerking

 

132

1988

Rond de Oude Paterij te Beernem

Ryserhove Alfons

9

 

1839-1989 : 150 jaar 'Instrumentael Miuziekkorps' te Oedelem

Zutterman Henri

35

 

Francis Van Zeveren en de Bargen

Lauwers Wilfried

78

 

Herbergen te Beernem (2)

Vlamynck J

85

 

Een huisje te Beernem, nog niet zo lang geleden

Brandt Cyriel

92

 

Gronden van Engelendale in de 18de eeuw

Verstraete Daniel

95

 

Een miskende figuur uit de Vlaamse Beweging: Camiel-Hector Marichal

Van Severen A

100

 

Drie veldkapellen te Oedelem

Zutterman Henri

108

 

De gebroeders Lemahieu te Beernem en St. Joris

Lauwers Wilfried

116

 

Patroonheiligen van de parochies van het Bisdom Brugge (1)

Vlamynck J

129

 

Het eiland

Slos Etienne

133

 

Begrafenis in de 'Walen'

Brandt Cyriel

140

 

Maaltijd van het Gilde van St. Elooi te Ursel in 1550

Ryserhove Alfons

142

 

Verkiezingsmanifesten te Beernem in 1888

Brandt Cyriel

145

 

Herinneringen aan de bevrijding

Zutterman Henri

150

 

Jaarwerking

 

151

1989

Statuten Heemkundige Kring 'Bos en Beverveld'

 

8

 

Oorlog 1940-1945 in de streek van Beernem

Matthys Edelhart

11

 

Bezoek aan Maldegem

Verstraete Daniel

56

 

Uit oude documenten

Vlamynck J

77

 

Kerkelijk leven te Oedelem in 1505

Verstraete Daniel

79

 

De oorlog 1914-1918 te Knesselare

Ryserhove Alfons

81

 

Oedelem voor 300 jaar

Verstraete Daniel

105

 

In Memorium : Ridder Hubert van Outryve d'Ydewalle

Vermeire Albert

111

 

Herbergen te Beernem (3)

Vlamynck J

116

 

De oorlog 1940-1945 te Knesselare

Ryserhove Alfons

119

 

Kerkbouw te Oedelem in 1663

Verstraete Daniel

154

 

Jaarwerking

Van Wonterghem Etienne

159

1990

Vijftig jaar geleden werden wij door de Duitsers bezet

Ryserhove Alfons

9

 

Het knesselaarse te Oedelem

Ryserhove Alfons

18

 

Het notitieboekje van de Dismeester te Beernem over 1782-1783

Ryserhove Alfons

65

 

Hertsberge vroeger en nu (1970)

Haelewyn Roger

82

 

De kerk van Oedelem begin 17de eeuw

Verstraete Daniel

96

 

In memoriam Achiel Dedecker

Slos Etienne

99

 

Mijmeringen van toen: Oedelemse jeugdherinneringen

Matthys Edelhart

103

 

Uit oude weekbladen

Matthys Edelhart

112

 

Onder grote toeloop van volk: Plechtige inhuldiging van René Claeys

Weekblad De Ster

114

 

Plaatsnamen te Sint-Joris (1)

Ryserhove Alfons

121

 

Beverhoutsveld-Verdeling in der minne, 1896 verslag

Kervyn Albert

126

 

Franse aanval op Knesselare in 1659

Verstraete Daniel

142

 

De herberg 'de groene Ridder' te Beernem

Roets E

150

 

Pastoorswedde te Oedelem in 1775

Verstraete Daniel

159

 

Jaarwerking

Van Wonterghem Etienne

159

1991

Oorlog 1944 te Moerbrugge, op het Beverhoutsveld en op de Gevaerts

Ryserhove Alfons

8

 

In Memoriam : Eerw. Pater Vlamynck Joris

Slos Etienne

69

 

In Memoriam : Robert Crappé

Redactie Bos en Beverveld

71

 

Gesneuvelde lotelingen uit Oedelem in de Napoleonistische oorlogen

Ryserhove Alfons

73

 

De onderduiker Karel Mattheeuws

Lauwers Wilfried

77

 

Twee oude foto's van de vaart te Beernem

Ryserhove Alfons

81

 

Het dagboek van Irma Van Rie te Beernem 1914-1918 eerste deel

Brandt Cyriel

84

 

Blinde MIel

Ryserhove Alfons

110

 

Onze herbergen in 1779

Van Wonterghem Etienne

117

 

Rondom Guido Gezelle en zijn familie

Ryserhove Alfons

130

 

Dankprocessie te Sint-Joris

Lauwers Wilfried

161

 

Gerard De Vusser stoker op Duitse locomotieven

Lauwers Wilfried

164

 

Beernem helpt de gekwetsten van Waterloo

Ryserhove Alfons

166

 

Jaarwerking

Van Wonterghem Etienne

167

1992

Het dagboek van Irma Van Rie te Beernem 1914-1918 (2de deel)

Brandt Cyriel

9

 

Volksdevotie en gebruiken rond aswoensdag

Matthys Edelhart

39

 

Oedelem zou verzinken in 1693

Ryserhove Alfons

43

 

De vreselijke geschiedenis van Torre Borre en Fiel Brandt

Ryserhove Alfons

45

 

Pier Stront. Een onvergetelijke Oedelemse dorpsfiguur

Matthys Edelhart

52

 

Uitestelde lotelingen te Beernem in 1833

Ryserhove Alfons

60

 

De Pstoors van Sint-Lambertus te Oedelem

Ryserhove Alfons

61

 

Accijnzen op het bier rond 1870

Verstraete Daniel

62

 

Openbare verpachtingen van goederen der kerkfabeie St. Amandus te Beernem in 1922

Ryserhove Alfons

81

 

Geschiedkundige schets van het klooster van Sarepta in Biervliet en Moerkerke

Raes Jozef

90

 

Vliegende bommen (V1) op Beernem

Ryserhove Alfons

98

 

Dit gebeurde in 1896

Matthys Edelhart

106

 

Bij aldien Beernem gespaard blijft

Ryserhove Alfons

112

 

De kiezerslijst van Beernem en St. Joris in 1813

Ryserhove Alfons

121

 

Toneelgeschiedenis te Beernem

Vandeweghe Valère

128

 

Plaatsnamen te Sint-Joris (vervolg)

Ryserhove Alfons

140

 

Jaarwerking

Van Wonterghem Etienne

159

1993

Kerk van de Maand : De Sint-Lambertuskerk te Oedelem

Tramaseur Guido

9

 

Het dagboek van Irma Van Rie te Beernem 1914-1918 (3de deel)

Brandt Cyriel

41

 

De brandweer te Beernem

Slos Etienne

77

 

21 mei 1940: Lairke Waesberghes 'langste dag'

Matthys Edelhart

81

 

Naer Sinte Jacob in Galicieën (1ste deel)

Van Wonterghem Etienne

87

 

Folklore en volksleven rond Ammerheiligen

Matthys Edelhart

107

 

De familie de Madrid en haar bezittingen

Ryserhove Alfons

115

 

Een levende dode te Beernem

Brandt Cyriel

133

 

Oedelem en 'de gazette van Brugge'

Matthys Edelhart

157

 

Jaarwerking

Van Wonterghem Etienne

159

1994

Stamboom van de familie de Vrière

Ryserhove Alfons

9

 

Heemkundige wandelingen te Oedelem (deel V)

Zutterman Henri

47

 

De Oorlogsduif

Lauwers Wilfried

99

 

Marietje zonder armen. En het Burkels jachtdrama van september 1887

%atthys Edelhart

105

 

Het dagboek van Irma Van Rie te Beernem 1914-1918 (slot)

Brandt Cyriel

119

 

Vier Duitse mitrailleurs zorgden voor een ravage te Burkel

Matthys Edelhart

146

 

West-Vlaanderen hielp door rampen getroffen daklozen

Mathys Edelhart

170

 

De lattenkliever van Sint-Joris

Lauwers Wilfried

172

 

50 jaar geleden : De overgave van de Duitsers op het kasteel Bulskamp te Beernem

Matthys Edelhart

182

 

Plaatsnamen te Sint-Joris (vervolg)

Ryserhove Alfons

189

 

Jaarwerking

Van Wonterghem Etienne

191

1995

55 jaar geleden: Oedelemnaar komt om in Willemstad

Matthys Edelhart

9

 

Naer Sinte Jacob in Galiiciën (tweede deel)

Van Wonterghem

23

 

De manslag op Joos Claeys

Debbaut Ronny

43

 

Baljuw Pieter Claeys in opspraak

Debbaut Ronny

48

 

De Beerhuizen te Sint-Joris-ten Distel

Lauwers Wilfried

52

 

Op 28 november 1873 te Oedelem: Feestelijke verwelkoming van Notaris Jules Govaert

Matthys Edelhart

57

 

Op 12 augustus 1914 sneuvelden de eerste Oedelemnaars

Matthys Edelhart

61

 

Ruim 80 jaar geleden.. Feestelijke inhuldiging van Pastoor Lowyck

Matthys Edelhart

67

 

Slachtoffers van het Ardenne-offensief

Lauwers Wilfried

69

 

Al de kanten van Oedelem-berg

Matthys Edelhart

72

 

Nog de 5de heemkundige wandeling te Oedelem (erratum)

Zutterman Herni

91

 

Marietjes kruidenierswinkeltje na 75 jaar gesloten

Deguffroy Geert

92

 

Over hekserij in en rond het Drongengoed

Blondia Eric

97

 

Plaatsnamen te Sint-Joris (vervolg)

Ryserhove Alfons

107

 

Jaarwerking

Van Wonterghem Etienne

143

1996

Anecdoten en herinneringen aan Camiel Cloet

Edelhart Matthys

9

 

De volkstellingen van het jaar IV - deel I- : Sint-Joris ten distel

Van Wonterghem Etienne

28

 

Emiel Ketels brieven

Brandy Cyriel

47

 

Een eerherstel voor "Mijnheere Jan van Ruymbeke"

Zutterman Henri

61

 

Over een "oude" veldwachter

Brandt Cyriel

64

 

Een waardevol stuk in 1907

Brandt Cyriel

68

 

Naer sinte Jacobs in Galliciën (derde deel en slot)

Van Wibterghem Etienne

70

 

Het industireel-archeologisch erfgoed van Beernem, Oedelem en Sint-Joris-ten Distel

Bonamie Dries

105

 

Beslissingen"des Provincieraeds" anno 1861

Matthys Edelhart

143

 

Over schutters en schietingen in Oedelem

Matthys Edelhart

150

 

Jaarwekring

Van Wonterergehem Etienne

174

1997

Honderd jaar geleden werd kunstschilder Julien Creytens geboren

Matthys Edelhart

9

 

Amaat Dumon, professor, doctor, ingenieur

Zutterman Henri

32

 

De Louisabrug te Beernem

Brandt Cyriel

66

 

Uit het notaboek van Pstoor Symoens te Sint-Joris

Lauwers Wilfried

99

 

Henri Demey uit Sijsele. Gesneuveld en toch levend terug

Matthys Edelhart

104

 

De familie Hudders

Debbaut Ronny

121

 

In 1946 werd te Oedelem Preetjes molen afgebroken

Matthys Edelhart

134

 

Fanfaren-maatschappij Sinte Cecilia te Beernem

Van Rie Charles

149

 

Sint-Joris vroeger

Matthys Edelhart

196

 

De volkstelling van het jaar IV -Deel 2 Beernem

Van Wonterghem Etienne

212

 

Twee foto's met geschiedenis

Brandt Cyriel

245

 

Over schutters en schietingen

Matthys Edelhart

253

 

Bijna 70 jaar broodbakken in de Bloemendalestraat 127 te Beernem

Landuyt Jacques

260

 

Waarheid of aprilgrap in 1788 te Oedelem

Matthys Edelhart

267

 

In memoriam Lic. Historicus Daniel Verstraete

Zutterman Henri

268

1998

Over het beerschip, de Beurte en het poerschip

Matthys Edelhart

9

 

De familie Hudders (2de deel)

Debbaut Ronny

37

 

Een coöperatieve melkerij te Beernem

Van Slambrouck

67

 

Uit het foto-archief 'Oud Oedelem' (deel 1)

Zutterman Henri

83

 

Op 25 maart 1904 : de familie Ballegeer-Bernaerts van 't Oostveld naar Canada

Beernaerst Willy

119

 

De familie Pante en hun paardenmolen, een stukje Beernem

Brandt Cyriel

127

 

Brood van Bruyntjes

Matthys Edelhart

150

 

In Memoriam Alfons Ryserhove

Van Wonterghem Etienne

168

1999

Herinneringen aan De Drie Klokken

Matthys Edelhart

9

 

Eerste en laatste folklorefeesten te Oedelem

Zutterman Henri

31

 

De oorlog in 't Zwarte Veld

Beernaerts Willy

55

 

De families Depickere en De Pecker, timmerlui in Oedelem en Kortemark en mechaniekers in St.-Joris

Lauwers Wilfried

73

 

De geitensyndicaten van Beernem en Oedelem

Matthys Edelhart

99

 

Sporend van Bloemendale naar Beernem

Van Wonterghem Etienne

117

 

Op en rond de markt. Uit het foto-archief 'Oud Oedelem' (deel 2)

Zutterman Henri

135

 

De familie Hudders - deel III

Debbaut Ronny

163

 

Maria en Magdalena in de 'Levenstop 100'

Matthys Edelhart

185

 

De volkstelling van het jaar IV - deel 3 - Oedelem

Van Wonterghem Etienne

203

 

Verongelukte kindertjes

Debbaut Ronny

253

2000

Honderd jaar geleden werd Marcel Matthijs geboren

Bonneure Fernand

9

 

'Felix de Basse', de gareelmaker uit 't Oedelems stratje

Matthys Edelhart

25

 

Katholieke gilden en de politiek omtrent 1990 te Beernem

Vanrie Charles

41

 

'Tjosse' uit Sint-Joris

Matthys Edelhart

127

 

Een leven voor de jongeren

Beernaerts Willy

137

 

Uit het verslagboek van de Kerkfabriek Sint-Lambertus

Matthys Edelhart

147

 

't Vergeten graf aan 't Aanwijs

Matthys Edelhart

173

 

Uit het fotoarchief 'Oud Oedelem' deel 3

Zutterman Henri

195

 

De visserij in de Brugse Zuidleie

Debbaut Ronny

219

 

Herinneringen...De ontploffing van Oedelem Berg

Matthys Edelhart

229

 

Jan Bariseele, de vechtende koster van Beernem

Debbaut Ronny

235

 

De kapelmeesters van OLV-kapel in de kerk van Beernem

Debbaut Ronny

237

2001

Van carnavalstoet tot berenstoet

Coucke Erik

7

 

De door van Miel Beel

Matthys Edelhart

95

 

De dorpskern van Oedelem anno 1705

Debbaut Ronny

121

 

Roger Lambrecht had in 1948 de 'Grote Ronde' kunnen winnen

Matthys Edelhart

131

 

Figuren uit het Zwartevelds verleden

Beernaerts Willy

153

 

Een korte beschrijving van de gemeente Beernem uit 1821

Debbaut Ronny

165

 

Lang d'Hoogte en de Keunebilk naar Oedelem-berg en Ryckevelde

Matthys Edelhart

173

 

Grenswijzigingen te Sint-Joris-ten-Distel

Lauwers Wilfried

205

2002

Wij zijn ook achttien geweest

Brandt Cyriel

8

 

De kerkebrand van 1927 te Oedelem

Matthys Edelhart

61

 

Kerkdiefstal in Sint-Joris-ten-Distel

Lauwers Wilfried

75

 

Meester Vincke leerde 't Veld lezen, rekenen en schrijven

Beernaerts Willy

89

 

Oude schuttersreglementen

Matthys Edelhart

107

 

Kringen voor de doden

Cheretté Bart

123

 

Toen 't kermisvaantje wapperd

Matthys Edelehart

135

 

Baljuw Jan Van Hulle, pachter van de Leiebarmen te St.-Joris (1628-1633)

Debbaut Ronny

169

 

Nostalgie rond verdwenen dorpszicht

Matthys Edelhart

175

 

De verminking van Wouter Immeseune

Debbaut Ronny

193

2003

Beernem, Oedelem en Sint-Joris bezet...

Matthys Edelhart

11

 

De negenjarige oorlog (1689-1697)

Debbaut Ronny

103

 

Oedelem in de tijd van Napoleon - deel II

Zutterman Henri

151

 

'Meester' Georges De Gruytere werd 100 jaar

Lauwers Wilfried

189

 

Nog 'Hulde aan dr. Ir. Amaat Dumon'

Zutterman Herni

201

 

't Zwarte Veld vroeger en nu

Beernaerts Willy

205

 

Het verhaal van de 'Rode Rokjes' en hun hangmatten

Assez Jacques

225

 

In Memoriam Etienne Slos

 

267

2004

Beernem, Oedelem en Sint-Joris bezet (deel 2)

Matthys Edelhart

11

 

Verdwenen en bestaande herbergen en brouwerijen in Sint-Joris

Lauwers Wilfried

175

 

De onderpastoor van de vroegmis te Beernem (1725)

Debbaut Ronny

199

 

Omtrent de Oedelemse bevolking tijdens de crisisjaren 1790-1820

Emmery Rien

211

 

De koninklijke vereniging Werk voor Volkstuinen

Vanrie Charles

223

 

't Zwarte Veld vroeger en nu

Beernaerts Willy

247

2005

Beernem, Oedelem en Sint-Joris bezet (deel 3)

Matthys Edelhart

11

 

Het erfelijk baljuwschap van Praet

Debbaut Ronny

169

 

André van Outryve d'Ydewalle, burgemeester van Beernem

Konkcaert Laurent

218

 

Pieter Boey en de veldkapel op het Beverhoutsveld

Boey J-P en Debbaut Ronny

230

 

175 jaar België

Lauwers Wilffried

234

 

Beernemse jongeren in Duitsland tijdens oorlog 40-45

Brandt Cyriel

245

2006

Beernem, Oedelem en Sint-Joris bezet (deel 4)

Matthys Edelhart

9

 

De Beernemse herbergen in 1807

Debbaut Ronny

167

 

De wijken, merkwaardige gebouwen, bekende personen en herbergen van 't Zwarte Veld

Beernaerts Willy

177

 

Oud Beernemnaar Marce Rosseel : werkweigeraar en weerstander

Matthys Edelhart

203

 

Norbert Edgart Fonteyne weer thuis in zijn geboortedorp

Denys Bertrand

240

 

De Armendis en het vreemdelingenverkeer

Debbaut Ronny

248

2007

Beernem, Oedelem en Sint-Joris bezet (slot)

Matthys Edelhart

6

 

De kosters te Beernem, Oedelem en Sint-Joris in ancien regime

Debbaut Ronny

162

 

Belevenissen van Ivo Vandewiele

Matthys Edelhart

207

 

SS-troepen op het kasteel van Sint-Joris

Lauwers Wilfried

247

 

Met de wens van 't Jaar

Matthys Edelhart

260

 

Erratum

 

264

2008

Herinneringen rond 165 jaar oud klaslokaal te Oedelem

Matthys Edelhart

9

 

Een gedenkwaardige gebeurtenis te Beernem : autosnelweg in 1937

Matthys Edelhart

47

 

De memoires van André Beernaerts (1906-2002)

Beernaerts Willy

69

 

De Oedelemse familie(s) Strooban(d)t

Debbaut Ronny

109

 

Ko-Noomes glorierijke aftocht

Fonteyne N. E

145

 

'Vlaamse Canadezen' op bezoek

Brandt Cyriel

160

 

Een verplichte tewerkgestelde : Gustaaf Vangaever

Lauwers Wilfried

183

 

50 jaar muziek

Vercruysse Etienne

201

 

Aanwinsten voor het archief van Bos en Beverveld

 

279

2009

Vier jaar onder Duitse laars : Aanloop naar WO II

Matthys Edelhart

9

 

De greffiers en het Gemeentearcheif

Debbaut Ronny

95

 

De studentenbond van Oedelem (1910-1939)

Beernaerts Willy

169

 

Ook soldaat geweest

Brandt Cyriel

223

 

Diefstallen te Sint-Joris door de eeuwen heen

Debbaut Ronny

300

 

Aanwinsten

 

303

2010

Chiro Sint-Lambertus vijftig jaar jong

Vercruysse Etienne

9

 

Vier jaar onder Duitse laars : Deel II

Matthys Edelhart

71

 

Beschouwingen rond een oud politiereglement in Oedelem

Zutterman Henri

223

 

Groot-Beernems verhalenbank

Carlos Croene

315

 

Archeologisch onderzoek in Beernem

Bieke Hillewaert

329

 

Het kunstatelier Perignem

Lauwers Wilfried

323

 

De slachtoffers van de Franse brand te Oedelem in 1683

Ronny Debbaut

339

2011

Lattenklieverij te Sint-Joris, Beernem, Knesselare en Maria-Aalter

Lauwers Wilfried

9

 

Met de stoomtram van Oedelem naar Brugge

Matthys Edelhart

39

 

Van valse trouwbeloften en ongehuwde moeders in oude tijden

Debbaut Ronny

99

 

De studentenbond van Oedelem (1910-1939) 2de deel

Beernaerts Willy

111

 

De 776 dagen van werkweigeraar Gustaaf Claeys

Lauwers Wilfried

149

 

Ons familieleven in St. Pietersveld en Oedelem van 1933 tot 1945

Vercruysse Etienne

165

 

Beernems Belgisch Congo van 1939 tot nu

De Rycke Ceciile

219

 

Smokkelwaar in beslag genomen te Beernem 1782

Debbaut Ronny

300

2012

Vier jaar onder de Duitse laars : Krijgsgevangenen en Duitse bezetters

 

9

 

Geschiedenis van KAJ Beernem : zien, oordelen, handelen

Van Houcke André

143

 

Binnen de vier jaar ging de Louisabrug twee keer de lucht in

Van Wonterghem -Daveloose-Croene

213

 

Het inkomen van de pastoors door de eeuwen heen

Debbaut Ronny

231

 

Congregatie der jongelingen Sint-Olysiuskring Oedelem

Beernaerts Willy

275

2013

Zusters van Maria te Sint-Joris

 

9

 

Zusters afkomstig van Beernem, Oedelem en Sint-Joris

 

19

 

Zusters begraven te Sint-Joris

Zuster Annie Desmet & Paul Lambrecht

76

 

De Beernemse chiro rond 1950 - Met de onderpastoor aan de dis

Croene Carlos

81

 

Een verdwenen Oedelems dorpsgezicht - Pleintje, pomke en putje

Matthys Edelhart

197

 

Philippus, Albertus Colens - Onder keizerlijke vleugels

De Graeve Michel

237

 

Het verleden van uit de lucht

Lambrecht Griet -Hillewaert Bieke

277

 

Archeologisch onderzoek te Haverbilken

Huyghe, Decraemer, Hillewaert

285

 

August Govaert mag geen burgemeester worden

Debbaut Ronny

293

 

Krantenknipsels van 100 jaar oud

Matthys Edelhart

307

2014

Uit het fotoalbum van de levende Beekstraat te Oedelem

Zutterman Henri

9

 

Krantenknipsels van 100 jaar oud 1914

Matthys Edelhart

41

 

De Duitse Ulanen en Vliegende Maandag

Matthys Edelhart

67

 

De Schuur, of van vlasloods naar vetselkot, velokot en noodkerk naar De Zande

Van Wonterghem Etienne

83

 

70 jaar Beernemse Tricotfabriek (1923-1993)

Croene Carlos

109

 

2015 De Beernemse parochie HMMG bestaat 75 jaar en de parochiekerk 50 jaar

Vandenbruaene Jacques

141

 

Gevangen pastoors, stoute kosters en stelende soldaten (1622-1648)

Debbaut Ronny

177

 

Activiteitenverslag van Raakvlak, Intergemeentelijke Dienst Archeologie Brugge en Ommeland

Lambrecht Griet, Huyghe Jan, Decraemer Stefan

223

 

Geschiedenis van de KAJ Beernem (deel 2)

Van Houcke André

239

 

Zusters va Maria-Pittem (aanvulling)

Zuster Annie Desmet

247

 

Koninklijke Okra - Sint-Joris

Lauwers Wilfried

249

 

De zitbank van de eerste burger in de kerk van Sint-Joris (1812)

Debbaut Ronny

261

 

De veldmolen te Sijsele

dr. Huybreghts Gerrit

265

 

In Memoriam Ides Vanhevel

Van Wonterghem Etienne

291

 

In Memoriam Cyriel Brandt

Van Wonterghem Etienne

291

 

Errata bij 'De Beernemse Chiro rond 1950 - jaarboek 46 -2013)

Croene Carlos

293

2015

Vier jaar onder de Duitse laars - deel 4 : de periode 1941-1943

Edelhart Matthys

9

 

Een beenhouwerij na Tweede Wereldoorlog, midden mensen en platteland

Carlos Croene

167

 

De families Fiesco, Vande Broucke, Zannequin en Vande Wouer - heren van de Walschen te Beernem ca 1610-1750

Ronny Debbaut

271

2016

50 jaar Bos en Beverveld. De eerste 25 jaar

Van Wonterghem Etienne

9

 

Historische beschrijving van enkele oude sites in Oostveld

De Rycke Cecile

15

 

De oorlogsherinneringen van pastoor Jozef Van Ryckeghem

Van Ryckeghem Antoon - Van Wonterghem Etienne

91

 

De Ierse Prestons, heren van Sint-Joris (1647-1675)

Ronny Debbaut

137

 

Oorlog en weerstand - drie dodelijke confrontaties in het Bulskampveld

Coene Carlos - Wildemaluwe Jacques

151

 

Ergoedzorg 2.0 - Klein begonnen is half gewonnen

Croene Carlos

185

 

Zeldonk in vogelvluchten

Baute Walderik - Croene Carlos

213

 

Historiek van 50 jaar Beverhout Atletiek en Joggingclub vzw

D'haeninck Lucien

237

 

Een ongewoon Congoverhaal

Guidé Willy

261

 

In memoriam bestuurslid Lea Tanghe

Matthijs Edelhart

277